Transparent account

Name: Nadační fond Ještěřice | No.: 107-8780240297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
18. 4. 2019 - 1,000.00 CZK 2019010 / 308 / — (4816839464/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ucetnictvi
17. 4. 2019 - 1,676.00 CZK 20190075 / 308 / — SECKÝ MATĚJ (43-1132080297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Hry-banner a plakat
16. 4. 2019 700.00 CZK 52019 / — / — Červenka Michal (2111535955/2700)
Červenka Michal
NF Ještěřice
HRY ROTAVA
15. 4. 2019 - 1,500.00 CZK 119 / — / — HABART PETR (115-5264110257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
fotografie atelier Hry
12. 4. 2019 50.00 CZK 4444 / 308 / — KRÝZLOVÁ ANDREA (35-0254460277/100)
PRISPEVEK NF JESTERICE
Z CK-0000350254460277