Transparent account

Name: Nadační fond Nového Města na Moravě | No.: 115-4479420207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
1. 2. 2019 - 170.00 CZK 2018219 / 308 / — NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ (8434751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 2. 2019 - 5,000.00 CZK 43378692 / — / — CENTRUM ZDISLAVA (215441751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
dar na pořízení herních prvků
8. 1. 2019 16,725.00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
21. 12. 2018 90,900.00 CZK 294900 / 308 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (1224751/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
20. 12. 2018 - 20,000.00 CZK — / — / — BROŽ PAVEL (78-7960430237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU