1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
9. 10. 2019 237.00 CZK 919 / 138 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (43-8014670247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
9. 9. 2019 237.00 CZK 819 / 138 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (43-8014670247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
20. 5. 2019 25,465.00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
1. 2. 2019 - 170.00 CZK 2018219 / 308 / — NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ (8434751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 2. 2019 - 5,000.00 CZK 43378692 / — / — CENTRUM ZDISLAVA (215441751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
dar na pořízení herních prvků