Transparent account

Name: Nadační fond Nového Města na Moravě | No.: 115-4479420207/0100
 1 - 2 - 3 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
7. 12. 2018 6,875.00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
22. 11. 2018 14,601.00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
12. 11. 2018 375.00 CZK 1 / 308 / — Sokolíček Dan,MVDr. (2700769063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dům U Salvátora
20. 9. 2018 - 14,000.00 CZK 5220041 / — / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (19-0001224751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Dar NF
20. 9. 2018 - 12,000.00 CZK 5220041 / — / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (19-0001224751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Dar NF