1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
27. 1. 2020 3,000.00 CZK 653438 / 308 / — MĚSTO JIČÍN (19-0000524541/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
Finanční dar - Obec Zachrašťany
20. 12. 2019 2,000.00 CZK 272426 / 308 / — Město Železnice (1162942329/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
pý.spŘvekiNadazn. fond nemocnice
17. 12. 2019 3,000.00 CZK 271705 / 308 / 20333 MĚSTO KOPIDLNO (1161975399/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 12. 2019 3,000.00 CZK 7533683 / 558 / — OBEC PETROVICE (1080779329/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
13. 12. 2019 3,000.00 CZK 271756 / 308 / — OBEC LIBOŠOVICE (5421541/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU