Transparent account

Name: Nadační fond Šárky Birke | No.: 115-3542550297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
8. 2. 2019 500.00 CZK — / — / — NADAČNÍ FOND ŠÁRKY BIRKE (115-1276040227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1. 2. 2019 - 98.00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001153542550297
10. 1. 2019 - 227,578.00 CZK 1 / — / — (3151172073/800)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
VÁNOČNÍ AUKCE PRO FILÍPKA A NATÁLKU
10. 1. 2019 - 227,578.00 CZK 2 / — / — KNĚŽOUREK FILIP (35-6119680207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
VÁNOČNÍ AUKCE PRO FILÍPKA A NATÁLKU
17. 12. 2018 250.00 CZK 2018984 / — / — Chmelíková Jana (3134698153/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY