Transparent account

Name: Nadační fond sv. Martina | No.: 115-2805100227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 10. 2018 - 49.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
1. 10. 2018 - 55,000.00 CZK 62018 / — / — (199484590/300)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
29. 8. 2018 50,000.00 CZK — / — / — Breníková Marie (154185183/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 8. 2018 10,000.00 CZK — / — / — MUDr.Blanka Štorková (646630001/5500)
MUDr.Blanka Štorková
B.Štorková
18. 6. 2018 2,100.00 CZK 201800 / — / — VLASÁK VÁCLAV (78-8183730247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dar 2018 Svárovský Plenér