Transparent account

Name: Nadační fond Základní školy Přibyslav | No.: 115-3800580297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
18. 9. 2018 50,000.00 CZK 2 / 308 / — SC METAL, S.R.O. (213106810/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Nadacni fond Zakladni skoly Prib yslav
18. 9. 2018 3,500.00 CZK — / — / — Šustáček Jiří,Mgr. (1263586183/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Jazykový pobyt Malta 2018
17. 9. 2018 3,500.00 CZK — / — / — Hlaváčková Jitka,Ing (1469119193/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Jazykový pobyt Malta 2018
14. 9. 2018 200.00 CZK — / — / — MARTINA DOČEKALOVÁ (4767456001/5500)
MARTINA DOČEKALOVÁ
13. 9. 2018 - 7,000.00 CZK 18553 / 8 / — (2601119516/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Plátěné pytlíky pro Vítání prvňáčků