1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2020 - 0.01 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
3. 3. 2020 50.00 CZK — / — / — LIPERTOVÁ NELLA (78-5643910297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
29. 2. 2020 - 6.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
26. 2. 2020 10,000.00 CZK 12345 / — / — LIPERTOVÁ NELLA (78-5643910297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
splátka auto
26. 2. 2020 - 10,000.00 CZK 12345 / — / — (287170276/300)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
3.splatka auto Lenka Riegler