1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 9. 2019 - 69.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
12. 9. 2019 30,000.00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
LIPERTOVÁ NELLA
1. SPLÁTKA PRO LENKA RIEGEL
12. 9. 2019 - 40,000.00 CZK 12345 / — / — (287170276/300)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
1. splátka Lenka Riegler za auto
11. 7. 2019 500.00 CZK — / — / — GLOSSOVÁ BARBORA (78-6988930247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
10. 7. 2019 500.00 CZK — / — / — HOŠKOVÁ ROMANA (201510349/600)
SB 09.07.19/19 22 18 04268039