1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
21. 2. 2020 - 55,027.00 CZK 2020110037 / — / — PROTETICKÉ CENTRUM S.R.O. (5614350227/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
21. 2. 2020 400.00 CZK 444000885 / — / — ROHLA PAVEL (43-7295370237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
21. 2. 2020 400.00 CZK 444000179 / — / — ROHLA PAVEL (43-7295370237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
17. 2. 2020 500.00 CZK 444000472 / — / — Russmüllerová Mart. (2338590043/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Russmüllerová M.
12. 2. 2020 400.00 CZK 444000883 / — / — ŠUSTOVÁ MARIE (19-1442400217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU