1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 11. 2019 - 39.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR
30. 11. 2019 - 169.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2019 - 1.26 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
20. 11. 2019 - 257.88 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
MATĚJNÝ PAVEL
4. 11. 2019 800.00 CZK — / — / — NOB - OSTATNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE (115-7412810247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU