Transparent account

Name: Norské fondy | No.: 43-6256230237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 8. 2018 4.66 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 8. 2018 - 5.20 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000436256230237
31. 7. 2018 4.42 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
26. 7. 2018 - 29,850.00 CZK 432018 / 308 / — SPORTSERVIS HOUŽVIČKOVÁ S.R.O. (43-1018620237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 7. 2018 100,000.00 CZK 4134 / 968 / — STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD (121451/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU