1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 9. 2019 5.54 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 9. 2019 - 2.70 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000436256230237
31. 8. 2019 5.55 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
2. 8. 2019 - 27,860.00 CZK 622019 / 308 / — SPORTSERVIS HOUŽVIČKOVÁ S.R.O. (43-1018620237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 7. 2019 5.77 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK