1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 12. 2019 500.00 CZK — / — / — Šára Josef (2113564426/2700)
Šára Josef
Členské prispevky - Sarovi
10. 12. 2019 - 12,400.00 CZK 2019001 / — / — (2601666624/2010)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Nove Habri z.s.
9. 12. 2019 - 50,000.00 CZK 2019001 / — / — (2601666624/2010)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
9. 12. 2019 1,000.00 CZK — / 308 / — Kudrnáč Jiří,Ing. (521252123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Členské 2018, 2019 Jirka Kudrnac
5. 12. 2019 234.00 CZK — / — / — 1041/104130/5460842 (600213-0100000000/100)
STORNO POPL.ZA BAL.TRN R.2019
CNF000016983711/000005460842