Transparent account

Name: NOVÉ HABŘÍ, O.S. | No.: 107-4927240227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
17. 4. 2018 500.00 CZK 2017 / — / — VÁCLAVŮ VERONIKA (19-6348550297/100)
Z.S. NOVÉ HABŘÍ
10. 4. 2018 500.00 CZK 396 / — / — MICHAL ZITNIK (670100-2204435881/6210)
MICHAL ZITNIK
OS NOVÉ HABŘÍ
ČLENSKÝ POPLATEK ŽITNÍK
6. 4. 2018 1,000.00 CZK — / — / — JANDA RADIM (219686908/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Jandovi
6. 4. 2018 500.00 CZK 2017 / — / — MgA. Josefina Hynkov (77710799/5500)
MgA. Josefina Hynkov
4. 4. 2018 1,000.00 CZK — / — / — JIRI RANDAK (670100-2205476925/6210)
JIRI RANDAK
NOVÉ HABŘÍ_ Z.S.
PŘÍSPĚVKY RANDÁKOVI