1 - 2 - 3 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 12. 2018 10.80 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2018 - 1.62 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
31. 12. 2017 7.86 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2017 - 1.18 Kč — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
4. 8. 2017 300.00 Kč — / — / — HORÁKOVÁ ANNA JUDR. (3593880237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
DOROTEA OBADALOVÁ ANDĚL 2X