1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
7. 4. 2020 500.00 CZK 9 / — / — DanCzek Teplice a.s. (1387681801/2700)
DanCzek Teplice a.s.
31. 12. 2019 25.50 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2019 - 3.83 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
23. 12. 2019 500.00 CZK — / 308 / — Kněžínková Jana,Bc. (1148363013/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
23. 12. 2019 2,000.00 CZK — / — / — ZÁMEČNÍKOVÁ MARIE (223071885/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Pro Dorotku