Transparent account

Name: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CVRČEK | No.: 107-8729300207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
4. 2. 2019 4,000.00 CZK 1 / — / — KOCOURKOVÁ ANDREA (43-6448510217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4. 2. 2019 - 3,843.00 CZK 6662001855 / — / — (21012-0007920571/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4. 2. 2019 - 265.00 CZK 26578620 / — / — (7720-0077626511/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 1. 2019 - 12.00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001150286220227
28. 12. 2018 500.00 CZK — / — / — KOCOUREK VÁCLAV (19-8557000207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU