1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
16. 10. 2019 1,102.00 CZK 32019 / — / — JP METAL, S.R.O. (43-2777930257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 10. 2019 1,905.00 CZK 9663641570 / 1178 / 302000001 VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK (19-5370190297/100)
20191015 PLATEBNÍ KARTY
11. 10. 2019 - 2,299.00 CZK 1926050 / 308 / — (239182627/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Pronájem toaletní kabiny TOP LINE s mytím rukou, Svatováclavské posvícení 2019
11. 10. 2019 - 1,000.00 CZK 2019004 / — / — (2801339062/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Doprovodný program-truhlářská dílna pro děti, Svatováclavské posvícení 2019
11. 10. 2019 - 11,438.00 CZK 2191002136 / 308 / — COMPAG CZ S.R.O. (107-1158840207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Svoz a likvidace komunálního odpadu 8/2019