1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
22. 8. 2019 15,550.49 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (1679-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
22. 8. 2019 3,331.32 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (1660-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
22. 8. 2019 949.55 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (4634-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
22. 8. 2019 56,172.76 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (2612-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 8. 2019 - 15,000.00 CZK 1900200038 / 308 / — OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZE (4729181/100)
PŘÍSPĚVEK NA ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ
Příspěvek na zajištění požární ochrany obce za rok 2019.