Transparent account

Name: OBEC DRNOVICE | No.: 115-6732360287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
28. 2. 2019 2.52 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
7. 2. 2019 6,650.00 CZK 9 / 308 / — DRNKA (9009090277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
finanč.příspěvek na opravu Kult.domu od členů spolku Drnka
31. 1. 2019 2.47 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 1. 2019 - 12.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
8. 1. 2019 3,000.00 CZK 46985450 / — / — KŘETINSKÝ MIROSLAV (422542731/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Křetinský Miroslav, Drnovice 471