1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
13. 12. 2019 - 1,490.00 CZK 1000025540 / — / — MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S. (27-4183950217/100)
ZALOHY VODNE
NA CK-0000274183950217
13. 12. 2019 - 19,970.00 CZK 4264871600 / — / — ČEZ ESCO, A.S. (5550247/100)
ZÁLOHY ELEKTŘINA
NA CK-0000000005550247
12. 12. 2019 - 12,616.22 CZK 2660058 / — / — (4211035658/6800)
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SPLÁTKA
NA AC-0000004211035658
9. 12. 2019 - 447.70 CZK 21955613 / — / — (2700810636/2010)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
9. 12. 2019 - 523.47 CZK 6148675617 / 308 / — PRVNÍ NOVINOVÁ SPOLEČNOST A.S. (19-3203440237/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA