1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 9. 2019 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2019 - 18.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
18. 9. 2019 - 20,449.00 CZK 201922 / — / — VÍTA VRATISLAV (19-4644180287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zvukař
6. 9. 2019 - 2,250.00 CZK 191011 / — / — (196475189/300)
UBYTOVÁNÍ - PLZEŇSKÁ KONZERVAT
6. 9. 2019 - 6,000.00 CZK 20170185 / — / — (1479513389/800)
PRONÁJEM PODIA