1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
20. 2. 2020 200.00 CZK 283 / — / — FERENEC MICHAL (35-5804640217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Ferencovi
20. 2. 2020 1,400.00 CZK 181 / — / — Markéta Omelková (1711111019/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Omelková odpady, vodné, kanalizace
19. 2. 2020 400.00 CZK 292 / — / — MIKULOVA LENKA (172865676/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Mikulovi 292 poplatky 2020
19. 2. 2020 - 430.00 CZK 12020 / — / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKO (86-3949970277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
náklady spojené se stravováním zamě
19. 2. 2020 - 598.00 CZK 600016 / — / — (199178606/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
občerstvení pro učinkující na obecn