1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
27. 3. 2020 3,700.00 CZK 287 / — / — Markéta Omelková (1711111035/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Janků nájem
27. 3. 2020 2,850.00 CZK 92 / 558 / — OSWALDOVÁ HANA (27-7178640277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
24. 3. 2020 - 100.00 CZK 291242 / 3552 / 7256239100 (840111280/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
příspěvek na penz.připojištění ze s
24. 3. 2020 - 300.00 CZK 291242 / 3552 / 7107120559 (7142110004/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
příspěvek na penz.připojištění ze s
24. 3. 2020 - 500.00 CZK 291242 / 3552 / 7603234628 (7142110004/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
příspěvek na penz.připojištění ze s