1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
24. 3. 2020 4,000.00 CZK — / — / — Voříšek Vladimír (802413093/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Voříškovi č.p.63
27. 2. 2020 500.00 CZK — / — / — Kazárová Květoslava (665759193/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Varhany Ratměřice - Kazárová
26. 2. 2020 22,397.00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
LIŠKA VIKTOR
24. 2. 2020 1,500.00 CZK 9 / 558 / — MÍKOVÁ MARCELA (51-2513980277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
varhany
17. 2. 2020 500.00 CZK 9 / 558 / — Máziková Lucie (1074257153/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Na opravu varhan