1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2020 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
29. 2. 2020 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
29. 2. 2020 - 18.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
24. 2. 2020 968.00 CZK — / — / — OBEC SEDLEC (39024181/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
24. 2. 2020 18,305.00 CZK — / — / — OBEC SEDLEC (39024181/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU