Transparent account

Name: Obec Sedlec | No.: 115-1706940277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 1. 2019 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 18.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 1. 2019 10,000.00 CZK 509043 / 308 / — OBEC MEČEŘÍŽ (32228181/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
21. 1. 2019 300.00 CZK — / — / — Fritschová Petra,Ing (1170565033/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 1. 2019 1,000.00 CZK — / — / — Petra Jiřinská (1293253021/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY