1 - 2 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2020 15,000.00 CZK — / — / — DIGRÍNOVÁ TEREZA (227335710/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Poplatek parcela 267/19 Digrínovi
25. 3. 2020 15,000.00 CZK — / — / — Michael Schönauer (1521622002/5500)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Plánovací smlouva
13. 3. 2020 15,000.00 CZK 332 / — / — VEJDOVSKÁ LENKA (192213499/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Lenka Vejdovská poplatky plánovacísmlouva
9. 3. 2020 15,000.00 CZK 16132 / — / — TONOWSKÁ MONIKA (19-3259730217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Svojetice Hogerova, LV1315
31. 1. 2020 1,575,000.00 CZK 7312997 / — / — ekodetail s.r.o. (811150002/5500)
ekodetail s.r.o.
Plánovací smlouva 2/2019 - splátka č. 1,2,3