1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
12. 2. 2020 500.00 CZK 7007304931 / 8 / — Riger Břetislav,Ing. (874623073/800)
OSTRAVAK 2018
DAR NA PODPORU ČINNOSTI HNUTÍ
12. 2. 2020 1,000.00 CZK 6653080841 / — / — Ivana Šmidáková (1684745015/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar na podporu činnosti hnut
12. 2. 2020 - 20,000.00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-5753360257/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
prostředky na mzdy
12. 2. 2020 - 200,000.00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-5753170277/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
prostředky na platby za služby
6. 2. 2020 1,662.00 CZK 131162 / 558 / — ŠIMEK MAXMILIÁN (86-5229150237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
OSTRAVAK - dar Simek - prispevek na provoz hnuti