1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
9. 8. 2019 5,000.00 CZK — / — / — KUCERA VIT (123421171/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 7. 2019 - 5.80 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001155057930287
12. 6. 2019 40,000.00 CZK 26285363 / — / — STAVEBNÍ FIRMA PLUS S.R.O. (1786990257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
12. 6. 2019 - 30,000.00 CZK 26285363 / — / — (2701501333/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 6. 2019 - 50,000.00 CZK 26285363 / — / — (2000925790/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU