Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
13. 3. 2020 1,573.00 CZK 2020192 / — / — RAILREKLAM, spol. s (1387406850/2700)
RAILREKLAM, spol. s r.o.
Pro zdraví a sport
2x uhrazeno
11. 3. 2020 - 119,000.00 CZK — / — / — PRO SPORT A ZDRAVÍ (107-4294550267/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
11. 3. 2020 - 3,000.00 CZK — / — / — PRO ZDRAVÍ A SPORT (115-7813800277/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
11. 3. 2020 - 1,573.00 CZK 2020192 / — / — (1387406850/2700)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
10. 3. 2020 125,000.00 CZK 27339211 / — / — PH-REAL A.S. (43-9568210247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU