Transparent account

Name: Procházková Veronika | No.: 115-6812700237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
15. 2. 2019 2,000.00 CZK — / — / — Richtrová Alena (2112163030/2700)
Richtrová Alena
Viktorka
13. 2. 2019 400.00 CZK — / — / — KALINOVÁ MICHAELA (43-2864660267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1. 2. 2019 135.00 CZK — / — / — NYKODEM MAREK (241445748/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31. 1. 2019 - 36.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
29. 1. 2019 - 84,803.00 CZK 572190013 / — / — (1829072/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Speciální zádržný systém Carrot 3 Zálohová faktura