Transparent account

Name: profi účet | No.: 115-1957790277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
20. 9. 2018 1,500.00 CZK — / — / — BETÁKOVÁ TEREZA (43-9249540257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
sajda
20. 8. 2018 6,300.00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
Aple Juice
26. 7. 2018 100.00 CZK — / — / — Burda Jiří (2965096183/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Jiří Burda (minule jsem platil 40 Kč)
18. 6. 2018 1,000.00 CZK — / — / — Pučálka Tomáš (1212025183/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar od MUDr. Evy Vaškové
10. 1. 2018 10,000.00 Kč 1835466110 / 308 / — MKV ČR Z.S. (431374370297/100)
PŘEVOD DARU_VRNAK ANTONIN