Transparent account

Name: Profi účet | No.: 115-6784590287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
12. 9. 2018 2,000.00 CZK 48671282 / 558 / — FRÝBORT RADOVAN MUDR (9328170207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
11. 9. 2018 1,000.00 CZK — / — / — Kubíček Jiří,Prof. (2162439023/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kubíčkovi muzeum
10. 9. 2018 1,000.00 CZK — / — / — NEKOLOVA TATANA (105166680/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
6. 9. 2018 - 15,000.00 CZK 20180015 / — / — (672721353/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Muzeum Malešov - logo a panely
5. 9. 2018 2,000.00 CZK 41 / 8 / — VAJGL PETR (104455018/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vajgl Tyniste