1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2020 - 42.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 3. 2020 1,000.00 CZK 11111 / — / — Škvařil, Petr (2700189544/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
30. 3. 2020 5,000.00 CZK — / — / — PETŘÍK KAREL (161163978/600)
INT 30.03.20/0 00 39 04602911
Hodně sil přeju.
17. 3. 2020 500.00 CZK — / — / — Bobek Petr (3052946053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
10. 3. 2020 18,300.00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
Dobročinná akce pro Pepíčka Kadov