Transparent account

Name: Rodinné centrum Dobříšek, z.s. | No.: 107-7733010267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
20. 4. 2018 1,680.00 CZK 2018110 / 308 / — SIROVÁTKOVÁ EVA (107-6369950257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
19. 4. 2018 2,080.00 CZK 2018120 / 308 / — NADA KRKOSKOVA (670100-2211504742/6210)
NADA KRKOSKOVA
DOBŘÍŠEK
PLATBA FAKTURY Č. 2018120
18. 4. 2018 480.00 CZK 2018123 / 308 / — Ing. Veronika Čechák (973375001/5500)
Ing. Veronika Čechák
18. 4. 2018 480.00 CZK 2018125 / 308 / — Dragoun Kamil (820553153/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17. 4. 2018 320.00 CZK 2018115 / 308 / — Svobodová, Markéta (2300193616/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Šikovné prsty Svobodová Lucie