1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2020 150.00 CZK — / — / — SLADEK JAN (159446119/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Karolina Sladkova
31. 3. 2020 225.66 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 3. 2020 - 33.85 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
23. 3. 2020 150.00 CZK 150 / — / — ROUDOVÁ RADKA (3391220257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Veronika Roudová 03/2020
23. 3. 2020 150.00 CZK — / — / — Mgr. Terezie Štýsová (413220001/5500)
Mgr. Terezie Štýsová
Eliška Štýsová