Transparent account

Name: Sbírka pro linku bezpečí | No.: 115-8449090217/0100
 1 - 2 - 3 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
28. 1. 2019 10.00 CZK — / — / — TROJANOVÁ GABRIELA (78-2513380247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
2. 1. 2019 10.00 CZK — / — / — TROJANOVÁ GABRIELA (78-2513380247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 12. 2018 - 6.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 12. 2018 - 5,350.00 CZK — / — / — (3856680/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Sbírka Komerční pojišťovna zaměstnanci-část 1
20. 12. 2018 500.00 CZK 111 / — / — SOUČEK TOMÁŠ (115-8190860277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU