1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
6. 4. 2020 10.00 CZK — / — / — VRCHLAVSKÝ ANTONÍN (43-8062720237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 3. 2020 - 6.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
3. 3. 2020 - 378.00 CZK — / — / — VRCHLAVSKÝ ANTONÍN (43-8062720237/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
29. 2. 2020 - 18.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
28. 2. 2020 80,000.00 CZK — / — / — RESERVO.CZ S.R.O. (115-8437420207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Záloha na mzdu - Vrchlavský