Transparent account

Name: SBÍRKA ZÁMEČEK PARDUBICE | No.: 115-3929470267/0100
 1 - 2 - 3 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 1. 2019 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 12.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 11. 2018 2,000.00 CZK 180520 / 308 / — ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ (27-7699580257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
12. 11. 2018 1,200.00 CZK — / — / — VANKAT MILAN (240265788/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Prispevek zaku Gymnazia Jaroslava Heyrovskeho z Prahy a zaku ZS Hermanuv Mestec jako podekovani za poucnou prohlidku vily.