1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
21. 10. 2019 1,000.00 CZK 8880146 / — / — KLEPETAR JAN (267577554/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Jan Klepetar
18. 10. 2019 100.00 CZK — / — / — Tomšová Hedvika (2113315999/2700)
Tomšová Hedvika
Varhany Dobříš
18. 10. 2019 27.20 CZK 1904284011 / 8 / — CELIA - CZ S.R.O. (107-4752060207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
18. 10. 2019 100.00 CZK — / — / — DUDÍKOVÁ HANA (51-1942230277/100)
VARHANY DOBRIS
Z CK-0000511942230277
15. 10. 2019 20,000.00 CZK 8880124 / — / — Holcová, Jitka (2100110046/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Jitka Holcová