Transparent account

Name: SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ | No.: 115-7511060277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 9. 2018 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2018 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 9. 2018 50,000.00 CZK 44 / 308 / — SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (115-4448810237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
převod prostředků v rámci účtů SNK ED
21. 9. 2018 - 29,040.00 CZK 20182044 / 308 / 44 NORDEKO, A.S. (27-3541830297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Nordeko - reklamní služby
21. 9. 2018 - 19,663.00 CZK 107118 / 308 / 44 (2801396825/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
J-Print reklamní kampaň