1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
14. 10. 2019 5,500.00 CZK — / — / — Michal Kočí (1398912011/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar
14. 10. 2019 - 6,000.00 CZK 198016 / 308 / — (130076249/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3. 10. 2019 2,000.00 CZK — / 308 / — BENEŠOVÁ ALENA (27-4114670297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
bezúčelový dar
3. 10. 2019 - 1,897.00 CZK 1350291907 / 308 / 269775 OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ (19-0000235061/100)
OSA
3. 10. 2019 - 5,324.00 CZK 20190227 / 8 / — (6370938001/5500)
BARVY DO TISKÁRNY