1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
21. 10. 2019 1,550.00 CZK 6318 / — / — LEXOVÁ ZDEŇKA (228969942/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Lexová byt č.6
21. 10. 2019 1,290.00 CZK 7318 / — / — Šamberger Vladimír (1677350023/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
21. 10. 2019 2,358.00 CZK 3318 / — / — SVOBODA PAULINA ALEKSANDRA (115-0009070267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
18. 10. 2019 - 16,000.00 CZK 1901034 / 308 / — (3575439309/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Úhrada vypracovaní účetnictví SVJ U Dráhy 318 za rok 2019, odborné konzultace a zpracování opravy rozúčtování vodného za rok 2017
18. 10. 2019 - 3,000.00 CZK 208019 / — / — (2106962792/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
SVJ U Dráhy 318, Chýně- Zpracování dokumentace na zápis změn do rejstříku u Městského soudu v Praze.