Transparent account

Name: SPOLEČNĚ je správně, z. s. | No.: 115-8819280297/0100
 1 - 2 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
20. 3. 2019 500.00 CZK — / — / — Berglová Kateřina (908740113/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
členský příspěvek 2019 - Michal Vavřina
20. 3. 2019 1,000.00 CZK 32019 / — / — Hroch, Zdeněk (2900024955/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
členský příspěvek
18. 3. 2019 500.00 CZK 82019 / 308 / — KVASNIČKA PAVEL (19-2267140247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Členský příspěvek 2019
13. 3. 2019 500.00 CZK 72019 / — / — KRÁL PAVEL (19-5147210267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Členský příspěvek 2019
11. 3. 2019 500.00 CZK — / — / — KLOZOVÁ JANA (198610647/600)
INT 11.03.19/13 10 41 0413430
členský příspěvek Klozová