1 - 2 - 3 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 12. 2019 - 1.47 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
30. 11. 2019 - 69.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
26. 11. 2019 - 2,768.00 CZK 190127883 / 51 / 7230052 POB1086 (27-6180500287/100)
EXE404093/2019-530000-42
CELNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KR
AJ, BRNO
15. 10. 2018 10,000.00 CZK — / 308 / — Jungvirtová Hana (2281381143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 10. 2018 - 2,904.00 CZK 11800220 / 8 / — (1768038/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Společně pro Strakonice