1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
18. 9. 2019 150.00 CZK — / — / — Aloma, Karin (2600992145/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Aloma David, 7.B
17. 9. 2019 150.00 CZK — / — / — Zichová Zdeňka,Bc. (1023067173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Petr Zicha
16. 9. 2019 150.00 CZK — / — / — PATOVÁ MARKÉTA (115-5076290297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
spolek Bezručovka-příspěvek-Julie Patová
16. 9. 2019 150.00 CZK — / — / — Doudová Šárka,Ing. (1817914063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Spolek, Doudova 3.D a 5.D
16. 9. 2019 150.00 CZK — / — / — Jeriová Blanka (1152383033/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
příspěvek za rodiče