1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
1. 10. 2019 3,500.00 CZK — / — / — Jiřičková, Kateřina (2801448728/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
BLÁTIV? DĚTI
1. 7. 2019 - 11,000.00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
ŠORMOVÁ DAGMAR
12. 6. 2019 600.00 CZK — / — / — Hündlová Lucie (1364188133/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar
24. 5. 2019 - 9,000.00 CZK 200001063 / — / — (149024-0005157998/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 5. 2019 9,000.00 CZK 200001063 / 6 / — MONETA MONEY BANK (149024-0005157998/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Neexistující účet