Transparent account

Name: Spolek přátel Jetřichovic | No.: 115-8198230237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
13. 11. 2018 280.00 CZK — / — / — Náhlovský Miroslav (2700318043/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Náhlovský, Váňová
8. 11. 2018 140.00 CZK — / — / — ZUZANA PETROVA (670100-2207612310/6210)
ZUZANA PETROVA
SPOLEK PŘÁTEL JETŘICHOVIC
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ ZUZANA PETROVÁ
8. 11. 2018 420.00 CZK 9 / 308 / — VYŠKRABKA PETR (23746411/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Vyskrabka 3x
8. 11. 2018 280.00 CZK 4753 / — / — Machutová Věra (85688093/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 11. 2018 280.00 CZK 590224 / 1234 / 590224 ZÁMOSTNÝ IVO (1305418824/600)
GSM 08.11.18/11 07 35 0400014
ZAMOSTNY IVO A EVA