Transparent account

Name: SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ JABLOŇOVÁ | No.: 115-8936760257/0100
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
7. 6. 2019 250.00 CZK — / — / — BURGR OTAKAR (78-6055270267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Otakar Burgr - druhý vklad :)