1 - 2 - 3 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 11. 2019 - 42.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
4. 11. 2019 300.00 CZK — / — / — SPR-RSČMS -PŘÍSP. ZE STÁT. ROZ (115-9889700247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4. 11. 2019 - 400.00 CZK 71339922 / 7148 / — (7771-0017721621/710)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Správní poplatek
31. 10. 2019 - 42.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
29. 10. 2019 - 10.00 CZK — / — / — (19-0063429621/710)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
SPR-RSČMS náhrada nákladů - splátka