1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
13. 11. 2019 3,000,000.00 CZK 999 / — / — ST. MĚSTO BRNO-MĚSTSKÁ ČÁST BR (9005-0018724621/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
13. 11. 2019 - 500.00 CZK 4499278516 / — / — (670100-2201678247/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 11. 2019 - 776.10 CZK 49465711 / — / — (3983815/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 11. 2019 - 1,452.00 CZK 3219111515 / — / — (313787/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 11. 2019 - 1,850.00 CZK 1019124 / — / — VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNO (107-9276630207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU