Transparent account

Name: STANISLAV MÜLLER | No.: 115-6945370227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
28. 2. 2018 - 162.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
26. 2. 2018 250.00 CZK — / — / — Hlaváček Jan (996290043/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Yanek Hlaváček
26. 2. 2018 - 250.00 CZK — / — / — (996290043/800)
VRÁCENÍ PRISPEVKU
23. 2. 2018 - 1.00 CZK — / — / — (1219511010/3030)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 2. 2018 - 222.00 CZK — / — / — (3048907043/800)
VRÁCENÍ PŘÍSPĚVKU