1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
5. 12. 2019 2,000.00 CZK 5218 / — / — KYRS FILIP (133705346/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
pokuta za prestupek Kyrs Filip
5. 12. 2019 1,000.00 CZK 5218 / — / — KYRS FILIP (133705346/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
naklady rizeni Kyrs Filip
5. 12. 2019 5,301.00 CZK 5301 / 308 / — STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRN (43-6831820277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
5. 12. 2019 - 500.00 CZK 1010000896 / 308 / — (283140889/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
VRATKA PREPLATKU ZA PSA
5. 12. 2019 - 625.00 CZK 199300054 / 308 / — (111211222/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU