Transparent account

Name: STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY | No.: 115-7528030277/0100
 1 - 2 - 3 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
17. 7. 2018 - 20,000.00 CZK 6612301267 / 558 / — (96014-0097829121/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 7. 2018 20,000.00 CZK 6612301267 / 6 / — POLOŽKY PRO NEEXISTU (51-0935388901/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Neexistující účet - číslo účtu 96014-97829121/0710
12. 7. 2018 120,000.00 CZK 12072018 / — / — STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUB (115-3902720297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
senát Hemer
12. 7. 2018 200,000.00 CZK 12072018 / — / — STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUB (115-3902720297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
senát Martinec
12. 7. 2018 20,000.00 CZK 12072018 / — / — STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUB (115-3902720297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
senát Lukáš