1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 7. 2019 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2019 - 12.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
29. 7. 2019 5,000.00 CZK 25212052 / 558 / — RVS CHODOV, S.R.O. (19-7077380277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
RVS Chodov, Jurča
12. 7. 2019 10,000.00 CZK 11072019 / — / — LINEK LADISLAV (107-6735710297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dar dle darovací smlouvy
30. 6. 2019 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU