Transparent account

Name: Tělocvičná jednota Sokol Roudnice | No.: 115-1268050257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
17. 9. 2018 - 5,142.00 CZK 2018000963 / 308 / — (2101428654/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Zálohová faktura - Prodlužovák bubnový 4zásuvky Kino
14. 9. 2018 - 2,080.00 CZK 9006024322 / 308 / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
VODA KINO
NA CK-0000000003507501
12. 9. 2018 5,000.00 CZK 44224907 / 8 / — TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ROUDN (30130471/100)
DOTACE T.J. KINU
Z CK-0000000030130471
1. 9. 2018 - 18.00 CZK — / 898 / — (600213-0110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001151268050257
1. 9. 2018 - 5,960.00 CZK 7083911900 / 308 / — ČEZ PRODEJ, A.S. (7770227/100)
PLYN KINO
NA CK-0000000007770227